Jag erbjuder konsulttjänster  inom
statistiska metoder i ingenjörstillämpningar
såsom

  1. Dimensionering mot utmattning
  2. Mätsystemsanalys
  3. Matematisk/statistisk modellering

Jag ger också kurser för yrkesverksamma ingenjörer inom områdena

  1. Statistisk för yrkesverksamma ingenjörer
  2. Mätosäkerhetsanalys
  3. Statistisk processtyrning
  4. Tillförlitlig dimensionering mot utmattning

Rikttaxor för mina tjänster:

För vanliga ingenjörstillämpningar:

1200 kr/tim

För tillämpningar som ej förbrukar begränsade naturresurser:

600 Kr/tim

För tillämpningar med anknytning till krigsmaterial:

2400 kr/tim.

Organisationsnummer: 5012095559
Innehar F-skattsedel
BankGiro: 515-2608